Crocs Bambino - Punto Scarpe Ravasio

Crocs Bambino

Sandaletto o sabot?